Hos Vestsjællands Byggesupport, tilbyder vi både arbejde på timepris og faste tilbud.

Pris:
Vi arbejder både på fast pris(tilbud) men vi arbejder også ud fra timeløn.

Tilbud:
Vi giver gerne tilbud (fast pris). Kontakt: info@byg-support.dk eller Tlf: +45 28961010

Genbrugsplads:
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Denne takst bliver pålagt fakturaen

Værktøj:
Almindelig håndværktøj, er inkluderet i timeprisen. Spørg for pris på speciel værktøj

Vilkår:
Ved længerevarende opgaver kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

• Betaling – der sendes en regning til betaling inden 8 dage netto. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.


• Vi kan uden ansvar ophæve en indgået aftale f.eks ved sygdom, olign. eller force majeure.


• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.


• VBS forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.


• Broer og færger betales af kunden.


• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.