Hos Vestsjællands Byggesupport, tilbyder vi både arbejde på timepris og faste tilbud.

Pris:
Som udgangspunkt er vores timepris på hverdage mellem 7 og 17 – 315 kr. pr. time excl. moms. Andre tidspunkter + 30%.

Tilbud:
Vi giver gerne tilbud (fast pris). Kontakt: info@byg-support.dk eller Tlf: +45 28961010

Genbrugsplads:
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Denne takst bliver pålagt fakturaen

Værktøj:
Vi kan efter aftale selv medbringe almindelig håndværktøj, dette er inkluderet i timeprisen.

Vilkår:
Ved længerevarende vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

• Betaling – der sendes en regning til betaling inden 14 dage netto. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.
• Vi kan uden ansvar ophæve en indgået aftale f.eks ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.
• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.
• VBS forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.
• Broer og færger betales af kunden.
• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.